Hvordan udvikler vi Danmarks nationale styrkepositioner?

Af Lisbeth Valther, CEO Scale-Up Denmark

I disse uger inviterer Den nationale Erhvervsfremmebestyrelse til 6 decentrale workshops rundt om i landet, for at få input til den nye erhvervsfremmestrategi – og herunder også prioritering af Danmarks nationale styrkepositioner.

Det er vigtigt at fastholde Danmark som innovativt foregangsland på de områder, som vi allerede er anerkendt for i udlandet, f.eks. bæredygtighed og grøn omstilling – såvel energiproduktion, energieffektive teknologier, cirkulær økonomi, etc. etc. Det vil sige; stærke brancher som f.eks. de 12 vertikaler som vi fokuserer på i Scale-Up Denmark.
Men det er mindst lige så vigtigt at vi i fremtiden også tænker horisontalt, når vi definerer styrkepositioner. Det vil sige at vi udbygger og udvikler teknologier, infrastruktur eller kompetencer som er tværgående og understøttende, på tværs af brancher.

Gode eksempler herpå er f.eks. digital infrastruktur, automatisering, data science og Internet-of-Things – eller det kan være design som gennemgående kompetence. Fælles for dem er, at de kan løfte og understøtte på tværs af alle brancher og på tværs af både små og store virksomheder. Dermed kan vi løfte hele samfundet, samtidig med at vi også gør vores eksisterende styrkepositioner stærkere. Hvis vi tænker ‘smart’, kan vi dermed få større effekt – til gavn for alle!

 


Lisbeth Valther, CEO i Scale-Up Denmark deltog sammen med Søren Røn og Noor Meng fra Next Step Challenge i workshoppen hos Erhvervshus Sydjylland den 27. marts 2019.

Workshoppen er én af i alt syv decentrale strategi-workshops, som Erhvervsstyrelsen afholder sammen med de 6 nye tværkommunale erhvervshuse i Danmark og var for alle interessenter og virksomheder i Sydjylland, som har ønsker og input til fremtidens erhvervsfremme.

 

Læs også artiklen Elitetræning Skaber Vækst >>