Kunstig intelligens på tværs af brancher

Ifølge regeringens nationale strategi for kunstig intelligens, skal danmark gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Der arbejdes i dag intenst på at nå hen til denne bredere form for kunstig intelligens, da der er store potentialer for, hvad teknologien kan bruges til.

Indenfor flere af de 12 brancher, der udgør Danmarks styrkepositioner, ser vi hvordan AI (kunstig intelligens) vinder frem – for der er uanede muligheder for anvendelsen. 

Data og AI bliver afgørende for fremtidens sundhedsløsninger

Ifølge Dansk Industri er sundhedssektoren et af de steder, hvor potentialet er stort:

“Kunstig intelligens rummer kæmpe muligheder for de danske virksomheder – ikke mindst i udviklingen af sundhedsløsninger. Større behandlingskomfort og hurtigere og mere præcis diagnosticering er bare nogle af de fordele, det bringer med sig, og i Danmark skal vi være de bedste til at udnytte det kæmpe potentiale,” lyder det i en blog fra Mie Rasbech, Sundhedspolitisk Chef i DI.

I Scale-Up Denmark centeret for Health & Welfare Technology powered by Accelerace, udvikles adskillige virksomheder med AI teknologier til sundhedssektoren.

På scenen til den Nationale Finale 2018 stod den bornholmske virksomhed PreCure, der har udviklet et system til forebyggelse og helbredelse af tennis-albuer.

“Det er en ære at blive udvalgt til elite-træningsprogrammet, og det har i den grad styrket både vores forretningsmodel og tro på fremtiden. Vores forventninger til vækst i omsætningen over de kommende fem år er fordoblet, og hvor vi i dag er tre ansatte, forventer vi om fem år at være over 200. Vores succes er samtidig en stor succes for elite-træningsprogrammet,” fortæller Finn Bech Andersen, direktør i PreCure.

Øvrige alumner med AI til sundhedssektoren er Hedia – diabetes assistant, Peili Vision Oy, Radiobotics og mange andre AI-fokuserede vækstvirksomheder indenfor sundhedsteknologi. Se alle alumner i Scale-Up Denmark årbogen >>

 


Men også i øvrige brancher har data og algoritmer et stort potentiale foran sig: 

Data-intelligens er et uudnyttet aktiv i offshorebranchen

Enorme mængder data fra vind- og olieindustrien omdannes til unikke softwarealgoritmer hos Mannawell Technologies, der forventer trecifret vækst i virksomheden de kommende år. Sammenlignet med andre industrier på verdensmarkedet, er der ellers utrolig mange sensor- og dataregistreringer, der ikke anvendes til optimering i offshorebranchen. Det skal der nu laves om på, ifølge en række af de store spillere i branchen.

En virksomhed der forsøger at løse overstående problem, er Next Step Challenge deltageren Manawell Technologies, som er 1 af de i alt 8 elitevirksomheder, der blev optaget til dette års Scale-Up Denmark program i centeret for Offshore Industry. Manawell Technologies fra Frederiksberg har siden deres etablering i 2016 skaleret forretningen (målt på ansatte og omsætning), og forventer inden 2025 at vækste virksomheden med over 1.000 % sammenlignet med år 2018.

Manawell Technologies beskæftiger sig til dagligt med de elementer, der vedrører digitalisering, IOT-sensorer & kunstig intelligens, hvor virksomheden kan konvertere data om til værdifulde viden for deres kunder. Med udgangspunkt i enorme datamængder udfærdiges unikke softwarealgoritmer som kan bidrage til en mere intelligent beslutningstagen og procesoptimerng i deres kunders forretning.

“Vi ser et klart data-platforms behov i markedet i offshore industien for at hjælpe med at mindske omkostninger på tværs af værdikæden. En platform som kan integreres med de forskellige aktøres systemer, samt understøtte deres processer på en måde så både eksisterende data og nye datakilder som f.eks. sensorer, kommer i spil til at skabe forretningsværdi,” Forklarer Daniel Holm Kristensen fra Manawell Technologies.

Her er tale om en innovativ idé, som kan være med til at løse nogle af branchens udfordringer. Og netop det er kernen i Next Step Challenges elitetræningsforløb, hvor branchens erfarne virksomheder arbejder sammen med innovative virksomheder omkring modning og skalering af nye teknologier og idéer. Mannawell får således sparring fra blandt andre Bladt Industries, Siemens Gamesa, MacArtney og SE Blue Renewables samt forretningsudvikler Moonis Kamil og resten af teamet fra Next Step Challenge og Energy Innovation Cluster, der sammen driver programmet.

”Som den stadigvæk forholdsvis nye industri som offshore vind er, er der store potentialer for optimering, hvilket der i stor grad også er behov for, hvis industrien skal forblive profitabel og kunne klare sig uden tilskud. Disse optimeringer kan udføres på et langt mere oplyst grundlag hvis firmaer som Manawell Technologies er med inde over og får tilført viden om dataopsamling og databehandling.

Der hvor jeg ser et af de store optimerings potentialer er indenfor den logistik, som indgår i et offshore wind projekt og driften af ditto. Alle komponenter der indgår bliver større og større og derfor kommer der et øget behov for endnu dyrere udstyr til transport. Ved at have mere styr på sine data og ved at vide hvad man kan læse ud af disse data – så kan hele processen optimeres på flere områder,” forklarer Lars kristensen, SVP Wind & Energy hos Bladt Industries.

 

Om virksomheden
Manawell Technologies tilbyder blandt andet en løsning, der kan skabe tidlige diagnoser og forudsige forsinkelser og sikre kvalitetskontrol under transport af dele til etablering af eksempelvis olieplatforme og offshore turbiner. De kan altså konvertere forskellige typer data om til værdiskabende viden (AI og IoT sensorer) og derigennem procesoptimere ved at reducere de tungeste udgiftsposter forbundet med eksempelvis opsætning, opgraderinger og reparation. Løsningen laves individuelt og brugerdefineret ud fra den specifikke kundes aspekt af installationer, applikationer, sensorer og udfordringer – og teamet er sammensat af specialister indenfor de relevante områder.

Om Next Step Challenge
Next Step Challenge driver Scale-Up Denmark centeret for Offshore Industri, samt to øvrige centre for hhv. Energieffektive Teknologier og Oplevelseserhverv & Turisme. Hvert år screenes mere end 1000 virksomheder hvoraf 25-30 udvælges til deltagelse i et 6 måneders programforløb bestående af lærerige workshops samt et individuelt tilpasset rådgivningspanel med højtstående ledere fra dansk erhvervsliv. Målet er at strømline alle aspekter af deltagervirksomhederne, så de er gearet til øget vækst og dermed flere arbejdspladser i Danmark.

 

Læs mere på nextstepchallenge.com

 

Læs også artiklen Innovativ Energiteknologi er Vejen Frem