Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien

Analyse og artikel fra fra Dansk Industri 2019

Danmarks små og mellemstore virksomheder er rygraden i erhvervsdanmark. De udgør 99 procent af alle virksomheder – og de er afgørende for væksten.

Nogle tror måske, at kun store virksomheder som Maersk og Carlsberg sørger for, at Danmark tjener penge. Men værdien skabes i høj grad også af de cirka 300.000 små og mellemstore virksomheder der findes på landsplan – og i særklasse af de særlige højvækstvirksomheder.

I en ny DI-analyse defineres en højvækstvirksomhed som en privat virksomhed, der har haft en gennemsnitlig årlig fremgang i værditilvæksten på mindst 10 procent i løbet af de seneste tre år.
Højvækstvirksomhederne bidrog med godt 100 mia. kr., hvilket stort set svarede til hele fremgangen i værdivæksten skabt af alle private virksomheder i Danmark i 2013–2016.

94 procent af Danmarks højvækstvirksomhed er SMV’er. De stod for næsten halvdelen af den fremgang i værdiskabelsen, der blev skabt af danske højvækstvirksomheder i 2013–2016.
Og om lidt er de små og mellemstore højvækstvirksomheder måske store. 37 procent af de virksomheder, der var store højvækstvirksomheder i 2016, var en SMV-højvækstvirksomhed tre år tidligere.

 

Se flere facts om SMV’ernes store betydning for Danmark i “Udfoldet” fra magasinet DI Business med tema om SMV’er.

 

Læs også artiklen Elitetræning Skaber Vækst >>