Entrepreneurship – take responsibility as a corporate!

By: Niels Duedahl, CEO SE (Southern Energy – Sydenergi)

In 2013, we at SE launched the ambitious  accelerator program & growth project Next Step Challenge. We were done with merely talking about integrated innovation directly into the corporation. Now it became a reality – Europes most ambitious accelerator program was born!

The entire idea and birth of the concept’ originated from the sentence ”walk the talk” and out of a defined need for making the SE corporation more digital, agile and future-oriented – all based on our core value. Giving back to the society that the corporate is surrounded by and part of, and to ensure development and growth.

”As a huge corporate and directors in general we have a responsibility. We can kick down the doors, remove internal siloes and let innovation into the core of our company, not only in relation to employees, but to a higher degree in the form of a close collaboration with entrepreneurs and SME’s. It might cost us in terms of hours and occasionally also money wise, but the knowledge we have gained through Next Step Challenge, and will gain in the future in the form of Scale-Up Denmark, is priceless.

It is absolutely not a one way street. For SE, it is about investing both knowledge and personal hours in the finalists, that we have had the pleasure of hosting and developing over the past three years. A number of our corporate employees have dedicated many hours into the program since the beginning in 2013, and it has paid off more and more over time.

”We must! It is not open for discussion. If we want our country to grow & maintain a strong position, then there is only one way forward, and that is to get involved. Kick “we used to” to the curb, and go all-in on both the entirely skew & brilliant companies and their ideas. They will move much quicker with qualified help from the established corporates. In addition, we get a boost of new energy and inspiration to reinvent our self and our stairway way to growth.

It is a development process in and for itself to start a collaboration with other companies, regardless if it is consolidating with other corporates or as with our growth program working closely with entrepreneurs and SME’s.

”We have expanded and developed the program from day one, and huge changes have happened in relation to the concept along the way. Our commitment into the finalist company’s development has grown with the same speed as the development of the program. For there is also learning in how we create the best growth conditions for the future companies. One must, no matter how worn it is, crawl before being able to walk. Now we are to a strong degree at a point, where we a more in sync, and it just brings big value to SE, being challenged by innovators and challenging back.

A call from here is self-explanatory – take the jump, be a part of lifting and creating a powerful growth engine and the optimal environment for development, so we can speed things up in DK and take advantage of the knowledge that the large corporates contain. “I willingly contribute with my time. Consider it – who does not want a thriving & ever changing innovation program with continuous saltwater injection from Danish and international entrepreneurs directly at your doorstep?

Det store spring ud i iværksætter land – Tag nu ansvar som virksomhed! 

af: Niels Duedahl, CEO SE

I 2013 søsatte vi i SE det store vækst projekt Next Step Challenge, det var slut med bare at tale om integreret innovation direkte ind i koncernen, nu blev det hverdag og virkelighed.

Hele ideen og konceptets fødsel udsprang af sætningen ”Walk the talk” og ud fra et tydeligt behov for at gøre SE koncernen mere elastisk og fremtids orienteret – alt sammen med ét for øje. At give tilbage til det samfund koncernen er en del af og sikre udvikling og vækst.

”Som stor koncern og direktion har vi et ansvar. Vi skal sprænge døre og siloer og lukke nyt ind, ikke kun ift. medarbejdere, men i høj grad i form af et tæt samspil med iværksættere og smv’er. Det koster måske i timer og ind imellem også i budgettet, men den læring vi har hentet med Next Step Challenge og kommer til at hente fremover i kraft af SCALE-UP DENMARK er guld værd”

Det er absolut ikke envejs kommunikation, for SE gælder det om, at investere både viden og personlige timer i de finalister koncernen har haft indenfor dørene i de seneste tre år. En lang række af koncernens medarbejdere har lagt rigtig mange timer siden begyndelsen i 2013, og det har båret mere og mere frugt med tiden.

”Vi skal! Kortere kan det ikke siges, hvis vi vil have et Danmark i vækst, så er der kun én vej frem og det er involver jer. Smid nu plejer væk, og gå all in på både de helt skæve og de helt skarpe virksomheder og deres ideer. De kommer til at rykke sig meget hurtigere med kvalificeret hjælp fra os etablerede. Og vi får et skud af ny energi og inspiration til fornyelse og egen vej til vækst”.

Det er en udviklingsproces i sig selv at starte et samspil op med andre virksomheder, uanset om det er i fusioner eller som med vores vækstprogram med iværksættere og smv’er.

”Vi har udviklet på spillepladen fra dag et, og der er sket store forandringer ift. konceptet undervejs. Vores engagement ind i virksomhedernes udvikling er vokset i samme tempo som udviklingen af programmet. For der er også læring i hvordan vi skaber de bedste vækstbetingelser for fremtidens virksomheder. Man skal hvor slidt det end er, kunne kravle før man kan gå. Nu er vi i den grad der hvor vi er mere i synk, og det giver bare stor værdi til SE at blive rusket og ruske igen”.

En opfordring herfra giver sig selv – Tag nu springet, vær med til at løfte og skabe en kraftig vækstmotor og de rigtige rammer for udvikling, så vi kan give speede op i DK og trække på al den viden landets store koncerner lægger inde med. ”Jeg bidrager gerne med min tid, overvej det lige – hvem vil ikke gerne have en levende innovations afdeling med løbende saltvandsindsprøjtning fra danske og internationale virksomheder??