Sharing knowledge is in everyone’s interest

By: Mads Nipper, CEO Grundfos Holding

Back when I went to school, I was taught that the results are split in half when two people are sharing it. Now I know that it is a truth, which can be challenged. For when it comes to sharing knowledge and ideas, all partis can, with good reason, expect to get a yield that is bigger than what was initially expected.

I am so privileged to be the CEO of a large corporation, which has an army of competent experts with specialties of pretty much all kinds. They develop new technologies. They produce effectively, rationally and in high quality. And they launch our groundbreaking products to customer, whom can utilize them.

Openness and partnerships have high priority in our company, and we are very interested in entering close relationships with others. We happily share our knowledge and experience, when it benefits common interests.

Scale-Up Denmark is a really exciting initiative, and thus we gladly use time and resources on guiding ambitious entrepreneurs or small and semi-big companies onwards. We consider it an investment in research and education – and in the future. Cause Denmark needs more new talents.

It is absolutely not just a charity case from our side of the table. We want to be on track with what is happening in our surroundings, and hopefully there is inspiration for us to gain. We are always on the hunt for ideas, which can help us to become even better when it comes to developing innovative technologies for intelligent, sustainable and effective water-solutions. First of all, it benefits our customers, but it also benefits the ambitions of strengthening Denmark’s leading position in the field, and increase the Danish export of water-technology.

There is reason why we support this initiative, for as mentioned, both partis expect to gain something from exchanging knowledge and ideas. We expect to gain inspiration from the innovative new comers in the industry, who can think outside the box and not be hindered by routines. And who knows – maybe there is a future partnership with an innovative entrepreneur, waiting for us.

At dele viden er i alles interesse

Af: Mads Nipper, CEO Grundfos Holding

Da jeg gik i skole, lærte jeg, at resultatet halveres, når der er to om at dele det. Nu ved jeg, at det er en sandhed, der kan bøjes. For når det gælder om at dele viden og idéer, kan alle parter med rette forvente at få et udbytte, der er større end udgangspunktet.

Jeg er så privilegeret at være leder af en stor koncern, der råder over en hær af kompetente eksperter i specialer af snart sagt alle slags. De udvikler nye teknologier. De producerer effektivt, rationelt og i høj kvalitet. Og de afsætter vores banebrydende produkter til kunder, der kan drage nytte af dem.

Åbenhed og partnerskaber har høj prioritet i vores virksomhed, og vi er meget interesserede i at indgå tætte relationer med andre. Vi deler med glæde ud af vores viden og erfaring, når det kan gavne fælles interesser.

Scale-Up Denmark er et rigtig spændende initiativ, og derfor bruger vi gerne tid og ressourcer pĂĄ at guide ambitiøse iværksættere eller smĂĄ og mellemstore virksomheder videre. Vi betragter det som en investering i forskning og uddannelse – og i fremtiden. For Danmark har brug for flere nye talenter.

Der er dog ikke tale om ren velgørenhed fra vores side. Vi vil gerne følge med i, hvad der foregår i vores omverden, og forhåbentlig er der inspiration at hente for os. Vi er jo altid på jagt efter idéer, der kan hjælpe os med at blive endnu bedre til at udvikle innovative teknologier til intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Først og fremmest til gavn for vores kunder, men også til gavn for ambitionerne om at styrke Danmarks førerposition på området og øge den danske eksport af vandteknologi.

Det er endnu en grund til, at vi støtter dette initiativ, for som nævnt kan begge parter forvente at få noget ud af at udveksle viden og idéer. Vi forventer at få inspiration fra friske hjerner, der kan tænke ud af boksen og ikke hæmmes af rutiner. Og hvem ved – måske ligger der et fremtidigt partnerskab med en innovativ iværksætter og venter på os.