Centerstatus Scale-Up Denmark Bioøkonomi

Fem virksomheder har nu været igennem et skræddersyet skaleringsforløb og udtrykker især stor tilfredshed med netop den fleksible og individuelle tilrettelæggelse.

Scale-Up Denmark Bioøkonomi giver virksomheder et skub ind i en fremtid med vækst og jobskabelse inden for bioteknologisk produktion, bioøkonomi og industriel symbiose. Hos CAPNOVA, som driver projektet, fokuserer man på en individuel tilrettelæggelse af forløbene, fordi mange virksomheder i målgruppen typisk har været igennem adskillige generiske forløb. I stedet tilbyder CAPNOVA en høj grad af fleksibilitet og individuel rådgivning, så programmets sammensætning hele tiden kan justeres til virksomhedens virkelighed.

”Det individuelle fokus betyder, at vi kan matche skaleringsbehovet ud fra den enkelte virksomheds forretningsplan. Behovene har indtil videre blandt andet været afklaring af finansieringsbehov, rådgivning om tiltrækning af investorer, hjælp til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, sparring på markedsanalyse og markedsføringsstrategi og opbygning af en international salgsorganisation,” siger Katrine Krogh  Balslev, forretningsudvikler i Scale-Up Denmark Bioøkonomi hos CAPNOVA.

Virksomheder i de fem foreløbige forløb

  • New Fuel, som sælger grøn brændstof til transportsektoren, har fået markedsvurdering af brændstoffet ”Farmers Gasoline” og en plan for virksomhedens fortsatte udvikling.
  • FreeSense, som har udviklet en fritflydende sensor til analyse af indhold i bioreaktorer, har fået rådgivning om fundraising, markedsanalyse og hjælp til en go-to-market-strategi.
  • Leco, som arbejder med konserveringsmetoden sous-vide til industrikøkkener, har fået rådgivning om salgsstrategi.
  • Biomatics Technology, som udvikler teknologi til effektivisering af den bioteknologiske industri, har fået rådgivning om markedsføringsstrategi.
  • Much More Water har udviklet et mobilt vandrensningssystem til både industriel og privat brug og fået rådgivning om prioritering af markeder samt om fundraising.

 

Nyt team

I 2017 har CAPNOVA fået flere, nye folk i teamet bag Scale-Up Denmark Bioøkonomi, så holdet nu består af:

  • Katrine Krogh Balslev, forretningsudvikler: Har arbejdet i CAPNOVA i seks år med forretningsudvikling og fundraising indenfor bl.a. bioøkonomi samt projektledelse.
  • Mogens Riber, forretningsudvikler: Mere end 25 års erfaring med international afsætning, forretningsudvikling, ledelse og organisationsudvikling indenfor bioteknologiske produkter fra bl.a. Chr. Hansen A/S.
  • Helle Junker, forretningsudvikler: Mere end 25 års erfaring fra store dele af den danske energisektor, bl.a. Dong Energy og Vestas som Funding Specialist, Innovation Manager og forretningsudvikler.
  • Derudover trækker teamet på de øvrige kompetencer i CAPNOVA, heriblandt forretningsudviklerne Søren Svanebjerg og Søren Mayland samt CAPNOVAs Investment Managers, der alle har mange års erfaring fra små og store virksomheder og hands-on erfaring med alle aspekter af forretningsudvikling og kapitalrejsning.

 

Fakta om Scale-Up Denmark Bioøkonomi

Scale-Up Denmark Bioøkonomi drives af CAPNOVA, og de første optag skete i december 2016. Der etableres vækstforløb indenfor et bredt spektrum af det bioøkonomiske område: anvendelse af biomasse, industriel symbiose og biotek produktionsteknologi. Virksomhederne tilbydes forløb, hvor eksperter fra CAPNOVA og eksterne eksperter rådgiver om go-to-market strategi, organisationsudvikling, kapitalrejsning og produktmodning. Forløbene bliver tilrettelagt efter den enkelte virksomheds behov. De deltagende virksomheder får dækket 50 procent af udgifterne til eksperttimer og skal selv dække den sidste halvdel. Virksomheder har mulighed for at få et lån fra CAPNOVA til at dække egenfinansieringen.