Scale-Up kan sparke flere døre ind

Af Jørgen Bjelskou, koncerndirektør i Region Syddanmark

Danske borgere og patienter kan få adgang til bedre løsninger og behandlinger, sygehusene i Danmark kan blive mere effektive og danske virksomheder kan få del i et eksporteventyr af de helt store.

Sådan har potentialerne inden for sundheds- og velfærdsteknologi været beskrevet i årevis. Alligevel har vi kun taget de første skridt i Danmark, og de helt markante resultater på den såkaldte tredobbelte bundlinje med plus for borgere, sygehuse og virksomheder lader vente på sig – også de erhvervsmæssige effekter.

Og hvorfor så det? Når det gælder sundheds- og velfærdsteknologi, spiller vi i den danske offentlige sektor en særlig rolle for virksomhedernes mulighed for succes. Det er derfor afgørende, at vi i den offentlige sektor er åbne for samarbejde med virksomhederne, hvilket også fremhæves af KPMG i en international benchmark-analyse for regeringens vækstteam for life science.

I analysen pointeres det blandt andet, at velfærdsteknologi- og medico-virksomheders mulighed for at samarbejde med den offentlige sundhedssektor om udvikling og videreudvikling af nye løsninger er af større betydning end forskning.

Vi skal derfor gøre det endnu bedre. I Region Syddanmark forsøger vi systematisk at fjerne nogle af de barrierer, der forhindrer samarbejde mellem sundhedsvæsenet og virksomhederne.

For år tilbage etablerede vi Syddansk Sundhedsinnovation, der agerer bindeled mellem det offentlige og private inden for velfærdsteknologi, telemedicin, digitaliseret sundhedssamarbejde, brugerkvalificeret byggeri og offentlig-privat samarbejde.

Med CoLab Denmark har vi også i Syddanmark fokus på at øge det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner og skabe nye velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere, patienter og ansatte i sundhedssektoren. Gennem CoLab Denmark åbner vi i fællesskab for et tættere samarbejde med virksomheder om udvikling og test af konkrete løsninger.

Samtidig har vi med Scale-Up Denmark banet vejen for, at virksomheder med et særligt vækstpotentiale kan få et løft, som kan bringe dem fra mindre virksomhed til en international vækstvirksomhed. Gennem Scale-Up får virksomhederne professionel træning og større adgang til viden og kapital.

Men det står ikke alene.

Senest har vi i Region Syddanmark vedtaget en innovationsstrategi, som danner rammen om en samlet tværgående indsat på innovationsområdet, hvor forskning, innovation og udvikling bygger bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker.

Et af de synlige initiativer i Region Syddanmark er WHINN – Week of Health and INNovation, hvor offentlige og private aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation over fire dage sætter hinanden stævne og kommer i dialog med hinanden om alt fra problemer, som sundhedspersonale søger løsninger på, til nye produkter og opfindelser, virksomhederne gerne vil have testet potentialet omkring i stor skala.

Igen i år danner Odense som regionalt og nationalt samlingspunkt for sundheds- og velfærdsinnovation rammen for eventen, der er en af Europas allerstørste. WHINN afvikles 9.-12. oktober 2017.