Fem unikke virksomheder godt i gang med det første Scale Up Smart Industry forløb

Holstebro, den 30. August 2017

Fem solide og ambitiøse SMV’er deltager i det første elitetræningsforløb for Scale-Up Denmark Smart Industry i Nupark, Holstebro: Addifab A/S, CeramicSpeed A/S, Conpleks ApS, Hydract A/S og Techsave A/S. Alle virksomheder har siden marts måned modtaget rådgivning og sparrring omkring optimal udnyttelse og eksekvering af vækstambitionerne.

Smart Industri fokuserer på SMV’er med X-Faktor

Fra starten har vi søgt efter virksomheder, hvor ønsket om at tage det næste udviklings- og skaleringstrin er stort. Der har været en omfattende proces hvor mere end 120 virksomheder er screenet og blandt dem er de 5 deltagere valgt ud fra en række kriterier, der identificere mulige vækstvirksomhede,r oplyser Jan Nielsen, Partner og Business Coach, Nupark Management. Fælles for de fem udvalgte virksomheder er netop, at de er veletablerede, stærke og driver en virksomhed med x-faktor inden for Smart Industri / Industri 4.0. Koblingen af solide SMV’er og Scale-Up Smart Industry er en unik mulighed for at få ekstern sparring og friske øjne på eventuelle udfordringer. Sammen stiller vi skarpt på de vækstmuligheder, som virksomhederne hver især har, og hvordan vi udnytter dem med størst mulig gevinst. Gennem vores intense og individuelle forløb hjælper vi virksomhederne med at nå deres ambitiøse mål, fortsætter Jan A. Nielsen, fra Nupark Management A/S.

Mød de fem virksomheder

  • Addifab A/S tilbyder industrialiseret 3D print, med fokus på reproducerbarhed, skalerbarhed og kost-effektivitet og har udviklet en fuld produktionsproces omkring 3D printeren. http://addifab.com
  • CeramicSpeed A/S producerer keramiske kuglelejer til industri og sportsverdenen , der pga. materialet er både mere glatte, stærke og hårde end andre kuglelejer på markedet. CeramicSpeed A/S er nu på vej med at supplere leverance af lejer med digitale support muligheder gennem produktet OptimiZe, hvor man løbende kan overvåge lejer og giver anvisninger om optimal vedligehold og udskiftning. http://www.ceramicspeed.com
  • Conpleks ApS udvikler avancerede løsninger inden for Software og Hardware, som bl.a. anvendes i avancerede mobile udendørs robotter til landbrug, sport og logistik samt velfærdsteknologi. http://conpleks.com
  • Hydract A/S har patenteret en vandhydraulisk aktuator til regulering af ventiler i den sanitære industri (mejerier, bryggerier og medico) som reducerer energiforbrug og udledning af CO2. http://www.hydract.eu
  • Techsave A/S har udviklet et advanceret fuldautomatisk procesudstyr til rensning og genetablering af væskeskadede computere, hvorved kassation minimeres til fordel for både forbrugere og forsikringselsskaber og ikke mindst miljøet. http://techsave.dk

 

Smart Industry forløb – nu og på lang sigt

Vi har bevist valgt at fokuserer på SMW’er, da vi hos dem oplever et behov for 360 graders sparring omkring forretningsudviklingen som ikke tildligere er blevet tilbudt i samme form som Scale Up tilbyder, oplyser Poul Søjberg, Partner og Business Coach, Nupark Management. De fem virksomheder har hver deres individuelt tilpassede forløb under ledelse af deres personlige business coach fra Nupark Management med adgang til et omfattende netværk og sparring i strategiske og operationelle hands-on værktøjer, der er med til at styrke og udnytte virksomhedens vækstpotentiale. I de individuelle forløb er der arbejdet på den enkelte virksomheds konkrete udfordringer og skaleringsmuligheder med henblik på vækst og jobskabelse. Under forløbet modtager de hver ca. 200 timers individuel rådgivning og hjælp til forretningsudviklingen, herunder også rådgivning omkring kapitalfremskaffelse og investorsøgning. Smart Industry samarbejder med række ledende industrieksperter der støtter og vejleder deltagerne om både spefifikke problemstillinger og mere generelle forhold. Alle forløb afsluttes med en konkret actionplan der er med til at sikre den kommende vækst for deltagervirksomhederne.

Plads til flere ambitøse Smart Industri virksomheder Nupark Management er netop nu i færd med at finde deltagere til det næste forløb og ansøgere kan enten ansøge direkte via www.nupark.biz eller ved at kontakte en af partnerne i Nupark Management. Ansøgningsfristen for den kommende runder, der starter ultimo oktober er den 20. September 2017. I det kommende forløb tilbydes der nu yderligere muligheden for, at deltagervirksomhederne kan købe ekstra specialist bistand, hvor 60% af udgiften dækkes af Scale Up Smart Indsutry centret. Vi kan se et konkret behov for flere virksomheder, at netop muligheden for at kunne tilknyttet en industrispecialist under forløbet, hjælper virksomhederne til hurtigere og bedre at kunne udnytte vækstmuligheder og forbedre deres forretningsstrategi, udtaler Poul Søjberg, Nupark Management. Du kan læse mere om det kommende forløb her www.nupark.biz.

Ved spørgsmål, kontakt:

Jan A. Nielsen, Partner, Business Development – mobil: (45) 28 78 02 42 / mail: jan@nupark.dk

Poul Søjberg, Partner, Business Development – mobil: (45) 31 45 89 99 / mail: ps@nupark.dk