Scale-Up Denmark KPI juni 2017

Så er der opgørelse for juni måned 2017. Vi udkommer hver måned med KPI’er for hvor mange virksomheder vi har screenet på tværs af samtlige Scale-Up Denmark centre og hvor mange vi pt. har i program rundt omkring i landet. Der er altså tale om en total siden opstarten af Scale-Up Denmark, og vi har ikke den store udvikling i denne måned. En lang række virksomheder er på vej til at afslutte programmer rundt omkring i vores centre, og efter sommeren starter nye screeningsforløb op. Så der er status quo inden sommerferien.