Den danske fødevareklynge får flere vækstmuskler

Af Bent Hansen, regionsrådsformand Region Midtjylland og formand for Vækstforum i Region Midtjylland

Eliteprogrammet for vækstiværksættere – Scale-up Denmark – sætter for alvor muskler bag en fællesregional ambition om at videreudvikle en sammenhængende fødevareklynge.

Der er godt nyt på fødevarefronten i Danmark! Gastronomien blomstrer, og globale fødevarevirksomheder placerer i stigende grad deres innovationscentre i Danmark til gavn for vækst og jobskabelse. Den udvikling oplever vi ikke mindst i Region Midtjylland, hvor vi gennem flere år har satset på en styrkeposition netop i forhold til fødevarer. Men ambitionerne for fødevareerhvervet er store i hele Danmark, og derfor skal indsatsen for endnu mere vækst og endnu flere nye virksomheder selvfølgelig tænkes på tværs af de fem regioner.

Her sætter Eliteprogrammet for vækstiværksættere – Scale-up Denmark – for alvor vækstmuskler bag ambitionen: En fællesregional videreudvikling af fødevareklyngen.

Jeg er stolt over, at initiativer som eksempelvis Danish Food Cluster og Future Food Innovation hver dag bidrager effektivt til innovationsmiljøet i Region Midtjylland, og vi kan se, at det innovative mindset, der trives i vores region efterspørges af og tiltrækker virksomheder fra andre dele af Danmark. Den udvikling følger Food centeret under Scale-up Denmark op på.

Food centeret giver nogle unikke muligheder for ambitiøse vækstiværksættere på fødevareområdet både i Danmark og udlandet. Her får de højt kvalificeret faglig sparring på, hvordan de udvikler og omsætter deres idé og nye forretningsmodeller til vækst i stor skala.

Vi giver med andre ord nu innovationsmiljøet på fødevarer i Danmark flere kræfter. Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at Scale-up Denmarks satsning på fødevarer i de kommende år vil føre til, at nye højvækstvirksomheder markerer sig på de internationale markeder.

Vi ser i dag både i Midtjylland og i de andre regioner masser af mod på at starte ny virksomhed – udfordringen er at få flere til at vækste. Det skal vi blive endnu bedre til. Danmark har nemlig brug for mange flere innovative virksomheder, der lykkes med at skalere deres forretning. Potentialet er der og dygtige virksomheder står klar.

I Region Midtjylland har vi i en lang årrække satset på udvikling af fødevareerhvervet. Vores regionale strategi for udviklingen af styrkepositionen på fødevarer er “Klog hverdagsmad til en verden i forandring”. Vi arbejder målrettet for – og har investeret i – at skabe et sammenhængende innovationsmiljø på fødevareområdet, og den udvikling vi oplever bekræfter os i, at satsningen er rigtig, og ikke mindst, at nøglen til succes er samarbejde mellem alle faglige aktører. Viden, forskning, investorer, myndigheder og selvfølgelig vigtigst af alt, iværksætterne!.

Med Scale Up Denmark har regionerne – og Danmark – en unik mulighed for at styrke det samarbejde med udgangspunkt i allerede opnåede styrkepositioner. Vel at mærke på en måde, så det er virksomhedernes behov, der er i centrum.