We see Scale-Up contributing to the innovation power

We see scale-up contribute to the innovation power of the offshore cluster

The Danish offshore industry gets an innovative boost with Scale-Up Denmark Offshore, and we cultivate an important undergrowth of small companies with massive talent and wealthy ideas. Many of them are new in the offshore-area.

The world’s first acceleration program for the industry – Scale-Up Denmark Offshore – has gotten a really good start in 2017. Big established Danish companies within the offshore-industry support the development, creativity and innovation, which the smaller start-ups bring to the offshore-sector.

The accelerator is launched in close partnership between Offshoreenergy.dk, Esbjerg Business Development, Business Region Esbjerg and SE Next Step.

The strategic collaboration between the established offshore industry and the new scale-ups, is crucial for our ability to lift our ambitions with Scale-Up Denmark Offshore. The ambition is to create the framework around a new culture, where the big companies get added innovation power and new technologies, while the small ones get a launching pad and access to the market. The entire offshore industry gets start-ups added, and incorporates that innovation, which is crucial in order to secure a strong and competitive Danish offshore-industry in the coming years.

The strategic collaboration between corporates and start-up does not happen by itself – yet! As such, the bigger, more established companies deserve full credit and respect for their commitment in Scale-Up Denmark Offshore, and for showing an understanding for the fact that active participation and commitment is the prerequisite to create the undergrowth of exciting, innovative collaboration partners, which can contribute to the entire industry’ development.

The good news is that it is working! A number of heavy business people have been active in the accelerator’ development committee, which has qualified the screening of companies for the accelerator in order to ensure, that the companies in the program work with solutions, which the industry craves.

And companies such as Semco Maritime, Blue Water Shipping, Maersk Oil, Siemens Wind Power and Niels Winther Shipping, are mentors affiliated with the young companies in different ways. That is how we ensure, that strong ideas are developed into growing companies within the offshorecluster!

On behalf of the Danish offshore cluster & the business community in Esbjerg

Glenda Napier                                          Karsten Rieder

CEO, Offshoreenergy.dk                        Business manager, Esbjerg Business Development

Vi ser Scale-Up bidrage til offshoreklyngens innovationskraft

Med Scale-Up Denmark Offshore får den danske offshoreindustri et innovationsløft, og vi opdyrker en vigtig underskov af små virksomheder fuld af talent og iderigdom. Mange af dem er nye på offshore området.

Verdens første acceleratorforløb for offshoreindustrien – Scale-Up Denmark Offshore – har fået en rigtig god start i 2017. Store, etablerede danske virksomheder i offshorebranchen bakker op om den udvikling, kreativitet og innovation, som de mindre start-ups bringer til offshoresektoren.

Acceleratoren er iværksat i et tæt partnerskab mellem Offshorenergy.dk, Esbjerg Erhvervsudvikling, Business Region Esbjerg og SE Next Step.

De strategiske samarbejder mellem den etablerede offshore industri og de nye scale-ups er helt afgørende for, at vi kan løfte vores ambition med Scale-Up Denmark Offshore. Ambitionen er at få skabt rammerne om en ny kultur, hvor de store virksomheder får tilført innovationskraft og nye teknologier, mens små får en affyringsrampe og markedsadgang. Hele offshoreindustrien tilføres nye vækstvirksomheder og indarbejder den innovation, der er afgørende for at sikre en stærk og konkurrencedygtig dansk offshorebranche de næste mange år frem.

Det strategiske samarbejde mellem corporate og start-up sker nemlig ikke af sig selv – endnu! De større, etablerede virksomheder fortjener derfor fuld kredit og respekt for deres engagement i Scale-Up Denmark Offshore og for at udvise forståelse for, at aktiv deltagelse og engagement er forudsætningen for at skabe den underskov af spændende, innovative samarbejdspartnere, som kan bidrage til hele branchens udvikling.

Den gode nyhed er, at vi kan se, det virker! En række tunge erhvervsfolk har været aktive i acceleratorens udvælgelseskomité, som har kvalificeret screeningen af virksomheder til acceleratoren for at sikre, at virksomhederne i programmet arbejder med løsninger, som branchen søger. Og virksomheder som f.eks. Semco Maritime, Blue Water Shipping, Maersk Oil, Siemens Wind Power og Niels Winther Shipping er mentorer og tilknyttet de unge virksomheder på forskellig vis. Det er sådan, vi sikrer, at stærke ideer udvikles til vækstvirksomheder i offshoreklyngen!

På vegne af Danmarks offshoreklynge og erhvervslivet i Esbjerg,

Glenda Napier                                          Karsten Rieder

CEO, Offshoreenergy.dk                        Erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling