Scale-Up Denmark styrker innovation og er ren win-win

Semco Maritime: Scale-Up Denmark styrker innovation og er ren win-win

Offshoreindustriens store spillere bør være åbne og proaktivt søge innovation ved SMV’er og start-ups. Det gavner hele industrien, mener Verner Andersen, Vice President i Semco Maritime, som blandt andet samarbejder med Scale Up Denmark Offshore-deltagere.

”Vi får nytænkning og innovation – og de små virksomheder får adgang til et marked og produktionsapparat, de ellers ikke kunne få. Det er win-win for begge parter”.

Vice President Verner Andersen, Semco Maritime, er ikke i tvivl om, at et tæt samarbejde mellem store virksomheder mindre start-ups eller iværksættervirksomheder er til stor gavn for begge parter – og industrien samlet set.

Semco Maritime benytter i høj grad samarbejdet med mindre virksomheder til at drive innovationen. Det bliver man selv mere innovativ af:

”Mange små start-ups som eksempelvis flere af deltagerne i Scale Up Denmark Offshore har et stærkt, nyskabende produkt eller innovativ ide, som de brænder for – men de mangler det set-up, der kan løfte visionen ud i industrien til kunderne”, siger Verner Andersen:

”Det set-up har vi, og vi kan jo passende se sagen fra den anden side: At vi i en vis grad er tynget af vores store apparat og måske har mistet noget af den innovationskraft, som de små har. Ved at samarbejde gavner vi både os og dem”, siger Verner Andersen.

Semco Maritime er mentor for Real Safety i Scale Up Denmark Offshore-regi, og benytter derudover gerne underleverandører til innovation. Ifølge Verner Andersen har Semco Maritime aktuelt en håndfuld leverandører, som bidrager med innovation på områder, Semco Maritime ikke selv gør i:

”Det kan være på områder, hvor vi nok har et behov, men ikke ønsker selv at gå ind i det i den grad, det kræver. Så er et tillidsfuldt og godt samarbejde ofte et bedre alternativ – for begge parter”, siger Verner Andersen.

Han opfordrer til, at offshoreindustriens store spillere både er åbne for samarbejde og proaktivt søger innovation ved SMV’er og start-ups.

”Det gavner hele industrien, når vi samarbejder. Noget af det, oliekrisen har bidraget positivt til, er, at flere har fået øjnene op for at samarbejde. Det har blødt lidt op på den meget konservative tilgang, der har præget offshore olie/gas. Vi søger samarbejde eksempelvis i Offshoreenergy.dk-regi eller i netværket i øvrigt. Det kan både være med opgaver, vi gerne vil have løst, eller ved at vi opsøger partnere, som vi tror kan bidrage med noget til vores forretning. Det tilfører os innovationskraft og er meget gavnligt”, siger Verner Andersen.