An innovative industry imprinted by optimism

The Danish offshore industry – an innovative industry imprinted by optimism.

By: The presidency of Syddansk Vækstforum: Chairman of the regional council Stephanie Lose (V), chairman of the board Bo Stærmose, Principal Henrik Dam & Mayor Ib Kristensen (V)

The Region of Southern Denmark has just completed a new national mapping of the offshore-industry. The analysis is developed in collaboration with our partners within the industry, and is based on register data from Danmarks Statistik.

The results from the analysis has given us an interesting insight into the industry, as well as knowledge about the trends.

The main results show that:

  • Offshore wind is bigger than oil/gas. For the first time ever, offshore overtook oil/gas in 2015, in regards to estimated turnover. Here, Offshore wind stood with a turnover of a staggering 62 billion DKK, while oil/gas gained a turnover of 55 billion DKK.
  • There are more employees in offshore wind, and less employees in oil/gas. In 2015, the offshore industry employed 28.000 full-time employees in Denmark. While the oil/gas industry lost around 2.000 jobs in comparison to 2014, offshore wind rose just short of 1.000 jobs. That means that the amount of full-time jobs within the two industries now are practically identical.
  • There is optimism within the industry. An entire 52 pct. of the companies expect an increasing turnover within the period 2017-2020. Only 4 pct. of the companies expect a decreasing turnover within the same period.
  • There is great innovation in the offshore-industry. More than every 6th company working with both offshore wind and oil/gas, sought patent in 2014, while the same was the case for only every 25th company across all industries. As such, companies within both offshore wind and oil/gas were more than double as prone to invest in research and development.

The results of the analysis contains a number of interesting themes, which we find relevant in relation to Scale-Up Denmark. Here’s a few highlights:

The implications of a high innovation level. The analysis shows that the industries’ companies are very innovative compared with other industries. It is important knowledge in comparison to the potential scale-up companies, which are admitted into the Scale-up Denmark program. The innovation level must be high from the beginning, and must stay high, if the individual company wants to get success in the industry.

The implications of commercial understanding. The companies within the offshore-area might be innovative, but innovation alone does not create growth. It should also be combined with commercial understanding. The Scale-up Denmark program can help the individual company, by strengthening its competencies in the commercial area. When innovation and commercial understanding goes hand in hand, the growth opportunities increases.

Offshore is a position of strength in Southern Denmark, and an attractive business area. Scale-up Denmark builds on the regional positions of strength, and is confirmed by the analysis on the offshore-area. With the analysis’ numbers for the industry’s optimism and innovation, along with the fact, that there are also strong cluster- and industry organizations, which support the companies’ development, we have very high expectations for the Scale-up Denmark program and the implications it might have on the development of new big companies within the offshore industry.

With the knowledge the analysis has given us on the offshore-industry right here and now – and our expectations for Scale-up Denmark – we believe, that there is good reason for optimism. We look forward to follow the coming scale-up companies & their development.

Den danske offshorebranche – en innovativ branche præget af optimisme

 Af formandskabet for Syddansk Vækstforum: Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), bestyrelsesformand Bo Stærmose, rektor Henrik Dam og borgmester Ib Kristensen (V)

Region Syddanmark har netop gennemført en ny national kortlægning af offshore-branchen. Analysen er udarbejdet i samarbejde med vores partnere i industrien og bygger på registerdata fra Danmarks Statistik.

Analysens resultater har givet os interessant indsigt i branchen og viden om udviklingstendenserne.

Hovedresultaterne viser, at:

  • Offshore vind er større end olie/gas. For første gang nogensinde overhalede offshore vind i 2015 olie/gas, nĂĄr der mĂĄles pĂĄ omsætning. Her stod offshore vind for en omsætning pĂĄ 62 mia. kr., mens olie/gas stod for 55 mia. kr.
  • Der er flere ansatte i offshore vind og færre i olie/gas. I 2015 beskæftigede offshorebranchen 28.000 fultidsansatte i Danmark. Mens olie/gas-branchen mistede godt 2.000 job i forhold til 2014, steg offshore vind med knap 1.000 job. Det betyder, at antallet af fuldtidsjob inden for de to brancher nu stort set er ens.
  • Der er optimisme i branchen. Hele 52 pct. af virksomhederne forventer stigende omsætning i perioden 2017-2020. Kun 4 pct. af virksomhederne forventer faldende omsætning i samme periode.
  • Der er stor innovation i offshorebranchen. Mere end hver sjette virksomhed, der arbejder med bĂĄde offshore vind og olie/gas, søgte patent i 2014, mens det samme var gældende for kun hver 25. virksomhed pĂĄ tværs af alle brancher. Virksomheder inden for bĂĄde offshore vind og olie/gas var ogsĂĄ dobbelt sĂĄ tilbøjelige til at investere i forskning og udvikling.

Analysens resultater indeholder en række interessante temaer, som vi mener, er relevante i forhold til Scale-up Denmark. Vi vil her fremhæve nogle få:

Betydningen af et højt innovationsniveau. Analysen viser, at branchens virksomheder er meget innovative sammenlignet med andre brancher. Det er vigtig viden i forhold til de potentielle vækstvirksomheder, der optages i Scale-up Denmark-programmet. Innovationsniveauet skal være højt fra starten og skal vedblive at være højt, hvis den enkelte virksomhed skal have succes i branchen.

Betydningen af kommerciel forståelse. Nok er virksomhederne inden for offshore-området innovative, men innovation alene skaber ikke vækst. Det skal også kombineres med en kommerciel forståelse.  Scale-up Denmark-programmet kan hjælpe den enkelte virksomhed ved at styrke deres kompetencer på det kommercielle område. Når innovation og kommerciel forståelse går hånd i hånd, øges vækstmulighederne.

Offshore er en syddansk styrkeposition og et attraktivt forretningsområde. Scale-up Denmark bygger på de regionale styrkepositioner, og dette bekræftes af analysen på offshore-området. Med analysens tal for branchens optimisme og innovation samt det faktum, at der også er stærke klynge- og brancheorganisationer, som understøtter virksomhedernes udvikling, har vi meget høje forventninger til Scale-up Denmark-programmet og den betydning, det kan have udviklingen af nye store virksomheder inden for offshore-branchen.

Med den viden som analysen har givet os om offshore-branchen her og nu – og vores forventninger til Scale-up Denmark – synes vi, at der er god grund til optimisme. Vi glæder os til at se de kommende nye store virksomheder udvikle sig.