En innovativ branche præget af optimisme

Den danske offshorebranche – en innovativ branche præget af optimisme

 

Af formandskabet for Syddansk Vækstforum: Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), bestyrelsesformand Bo Stærmose, rektor Henrik Dam og borgmester Ib Kristensen (V)

 

Region Syddanmark har netop gennemført en ny national kortlægning af offshore-branchen. Analysen er udarbejdet i samarbejde med vores partnere i industrien og bygger på registerdata fra Danmarks Statistik.

 

Analysens resultater har givet os interessant indsigt i branchen og viden om udviklingstendenserne.

 

Hovedresultaterne viser, at:

 

  • Offshore vind er større end olie/gas. For første gang nogensinde overhalede offshore vind i 2015 olie/gas, når der måles på omsætning. Her stod offshore vind for en omsætning på 62 mia. kr., mens olie/gas stod for 55 mia. kr.
  • Der er flere ansatte i offshore vind og færre i olie/gas. I 2015 beskæftigede offshorebranchen 28.000 fultidsansatte i Danmark. Mens olie/gas-branchen mistede godt 2.000 job i forhold til 2014, steg offshore vind med knap 1.000 job. Det betyder, at antallet af fuldtidsjob inden for de to brancher nu stort set er ens.
  • Der er optimisme i branchen. Hele 52 pct. af virksomhederne forventer stigende omsætning i perioden 2017-2020. Kun 4 pct. af virksomhederne forventer faldende omsætning i samme periode.
  • Der er stor innovation i offshorebranchen. Mere end hver sjette virksomhed, der arbejder med både offshore vind og olie/gas, søgte patent i 2014, mens det samme var gældende for kun hver 25. virksomhed på tværs af alle brancher. Virksomheder inden for både offshore vind og olie/gas var også dobbelt så tilbøjelige til at investere i forskning og udvikling.

Analysens resultater indeholder en række interessante temaer, som vi mener, er relevante i forhold til Scale-up Denmark. Vi vil her fremhæve nogle få:

 

Betydningen af et højt innovationsniveau. Analysen viser, at branchens virksomheder er meget innovative sammenlignet med andre brancher. Det er vigtig viden i forhold til de potentielle vækstvirksomheder, der optages i Scale-up Denmark-programmet. Innovationsniveauet skal være højt fra starten og skal vedblive at være højt, hvis den enkelte virksomhed skal have succes i branchen.

 

Betydningen af kommerciel forståelse. Nok er virksomhederne inden for offshore-området innovative, men innovation alene skaber ikke vækst. Det skal også kombineres med en kommerciel forståelse.  Scale-up Denmark-programmet kan hjælpe den enkelte virksomhed ved at styrke deres kompetencer på det kommercielle område. Når innovation og kommerciel forståelse går hånd i hånd, øges vækstmulighederne.

 

Offshore er en syddansk styrkeposition og et attraktivt forretningsområde. Scale-up Denmark bygger på de regionale styrkepositioner, og dette bekræftes af analysen på offshore-området. Med analysens tal for branchens optimisme og innovation samt det faktum, at der også er stærke klynge- og brancheorganisationer, som understøtter virksomhedernes udvikling, har vi meget høje forventninger til Scale-up Denmark-programmet og den betydning, det kan have udviklingen af nye store virksomheder inden for offshore-branchen.

 

Med den viden som analysen har givet os om offshore-branchen her og nu – og vores forventninger til Scale-up Denmark – synes vi, at der er god grund til optimisme. Vi glæder os til at se de kommende nye store virksomheder udvikle sig.