Droneinspektion Aps – 2017 finalist in Offshore Industry

Drone inspection, thermal technology and unique software along with outstanding data collection, all in one solution – it is entirely unique within the market for drone inspections. We know drones from a large number of contexts, but Droneinspektion Aps has something completely unique.

It is partly based on the company’s experience with inspection of district heating, which has led to the development of the company within new industries. The findings made within the heating industry, sparked thoughts in regards to windmill performance, and inspection of the same. In the context of Scale-Up Denmark, Offshore is key for the finalist company.

A potentially big market is hiding offshore

But why enter into the Scale-Up Denmark program for offshore industry?

We have a need to enter into the offshore market, and most importantly, create a close network with the big established companies within the field. We hope to be able to get close to the existing companies through the Scale-Up Denmark program, and spar with them in regards to product and needs.

It is about developing our own solution based on the customer’s challenges, and ensure that we solve them in the best way possible.

We get challenged on the technology, business case, the product, teams, strengths and weaknesses.

In connection with the program, we have gained the opportunity to test our solution and understand different companies’ pains and gains. A door, which would have been incredibly difficult to open alone.

What makes you different to your competitors?

We are a drone-company with a unique technology – our software and experience with thermal technology is collected in one solution. We develop while we fly, based on the customer’s needs. So it is the combination, that we can deliver everything in one solution, which separates us from the crowd.

You can get a closer look at Droneinspektion Aps right here:

http://www.droneinspektion.nu/

Droneinspektion Aps – finalist Offshore Industri.

Inspektion med droner, termisk teknologi og unik software samt dataindsamling i særklasse, alt det samlet i én løsning – det er helt unikt for markedet for droneinspektioner. Droner kender vi fra en lang række sammenhænge, men Droneinspektion Aps kan som nævnt noget de andre ikke kan.

Det er bl.a. på baggrund af virksomhedens erfaring med inspektion af fjernvarmenettet der har ledt til udvikling af virksomheden indenfor nye industrier. De findings man gjorde i varmeindustrien satte bl.a. tanker i gang ift. vindmølle performance og inspektion af samme – I Scale-Up Denmark sammenhænge er Offshore kodeordet for den sjællandske finalist virksomhed.

Der gemmer sig potentielt et stort marked et godt stykke fra land.

Men hvorfor træde ind i Scale-Up Denmark programmet for offshore industri?

Vi har et behov for at træde ind på offshore markedet, og vigtigst af alt at skabe et tæt netværk med de store etablerede virksomheder indenfor det felt. Vi håber via Scale-Up Denmark programmet at komme tæt på de eksisterende virksomheder og spare med dem, både ift. produkt og behov.

Det gælder jo om at udvikle vores løsning på basis af kundernes udfordringer, og sikre at vi løser dem bedst muligt.

Vi bliver udfordret pĂĄ teknologien, businesscase, produktet, teams, styrker og svagheder

I forbindelse med programmet har vi fået mulighed for at teste vores løsning og forstå forskellige virksomheders pain & gains. En dør der ellers havde været enormt svær at åbne alene.

Hvad er specielt hos jer kontra konkurrenterne?

Vi er en dronevirksomhed med en unik teknologi – vores software og erfaring med termisk teknologi samles i én løsning. Vi udvikler mens flyver på baggrund af kundernes behov. Så det er kombinationen, det at vi kan levere det hele i én samlet løsning der adskiller os fra mængden.

Du kan komme endnu tættere på Droneinspektion Aps lige her:

http://www.droneinspektion.nu/