Growth does not arrive – solely – out of the blue

By Regional Director Svend Særkjær, Region of Northern Jutland.

More growth companies, ´more jobs and more revenue and export for our companies. Those wishes are approximately the same across the entire country, and even the entire world. And the chances to find the golden eggs are greatest, where the companies are supported by competent labor, research- and knowledge environments, as well as access to capital. We must build upon the areas where our strengths lie, in order to survive in the rough international competition.

That is why there is a great need for an initiative such as Scale-Up Denmark, with 10 regional “training centers” geographically placed, where there are strong business- and innovation environments with good conditions for us to support the growth. Such as offshore industry in the Central Denmark Region, bio economy and industrial symbiosis in Region Zealand, while we in the Region of Northern Denmark focus on the maritime businesses – usually referred to as the “Blue Denmark”.

What is crucial, is that the initiative is nation-wide, and that all the regions and growth forums based on regional specializations collaborate on developing strong acceleration courses for selected companies across the entire country. Companies with an extraordinary growth potential, which only needs a targeted push in order to realize their visions.

Regional strengths create growth in all of Denmark

I believe, that Scale-Up Denmarks focus on a nation-wide collaboration with an ambitious objective to create more huge growth companies is the right way to go – and also that it happens in a coordinated effort in the five regions.

The ambition with Scale-Up Denmark, is that the 355 companies altogether can create 1.200 new jobs over the course of five years, and perform a revenue increase on approximately 2 billion DKK.

In the Region of Northern Denmark, we have a strong position within the maritime industry – Blue Denmark. It is a position, which we utilize and strengthen further through Scale-Up Denmark. The cross-regional collaboration will give maritime companies in other parts of the country access to the North Denmark Region’s core competencies, and at the same time, our growth companies will gain an opportunity to draw on the strengths in other business areas and take part in development courses, which we ourselves cannot offer.

Growth does not – solely- come out of the blue. It comes through transverse initiatives, where we bring all the regional strengths into play, benefitting companies across the entire country. We will actively be a part of creating the growth in the Region of Northern Denmark, and we look forward to the collaboration in Scale-Up Denmark.

Væksten kommer ikke – alene – ud af det blå

Af regionsdirektør Svend Særkjær, Region Nordjylland

Flere vækstvirksomheder, nye arbejdspladser og mere omsætning og eksport hos vores virksomheder. De ønsker er omtrent de samme i hele landet, ja i hele verden. Og chancerne for at finde guldæggene er størst der, hvor virksomhederne understøttes af kompetent arbejdskraft, forsknings- og vidensmiljøer samt adgang til kapital. Vi skal bygge ovenpå der, hvor vi er stærke for at klare os i den hårde internationale konkurrence.

Derfor er der et stort behov for et initiativ som Scale-up Denmark med 10 regionale ”træningscentre” geografisk placeret, hvor der er stærke erhvervs- og innovationsmiljøer med gode betingelser for, at vi kan understøtte væksten. Bl.a. offshore industri i Region Syddanmark, bioøkonomi og industriel symbiose i Region Sjælland, mens vi i Region Nordjylland har fokus på de maritime erhverv – populært kaldet det blå Danmark.

Og det er afgørende, at initiativet er landsdækkende, og at alle regioner og vækstfora med afsæt i de regionale specialiseringer samarbejder om at udvikle stærke acceleratorforløb for udvalgte virksomheder i hele landet. Virksomheder med et ekstraordinært vækstpotentiale, som blot mangler et målrettet skub for at kunne realisere visionerne.

Regionale styrker skaber vækst i hele Danmark

Jeg synes det er helt rigtig tænkt, at Scale-up Denmark fokuserer på et landsdækkende samarbejde med en ambitiøs målsætning om at skabe flere store vækstvirksomheder – og ikke mindst at det sker i en koordineret indsats i de fem regioner.

Ambitionen med Scale-up Denmark er, at de 355 virksomheder tilsammen skal skabe 1.200 nye arbejdspladser i løbet af fem år og præstere en meromsætning på 2 mia. kroner.

I Nordjylland har vi en styrkeposition inden for det blå Danmark. Det er en position, vi både kan udnytte og styrke yderligere gennem Scale-up Denmark. Det tværregionale samarbejde vil give maritime virksomheder andre steder i landet adgang til de nordjyske spidskompetencer, og samtidig vil vores vækstvirksomheder få mulighed for at trække på styrkerne på andre erhvervsområder og indgå i udviklingsforløb, som vi ikke selv kan tilbyde.

Væksten kommer ikke – alene – ud af det blå. Den kommer gennem tværgående initiativer, hvor vi bringer alle de regionale styrker i spil til gavn for virksomheder i hele landet. I Nordjylland vil vi være aktivt med til at skabe væksten, og vi ser frem til samarbejdet i Scale-up Denmark.