Idoc – finalist company at maritime industry

What problem does Idoc solve?

Idoc is an engineering company, which solve all kinds of documentation tasks from concept to finished product – huge as well as small.

We are specialists within the fields of engineering, 3D documentation and E-learning, and takes part in both completed projects as well as part-projects.

For example, we provide service to the army in the shape of documentation for vehicles, manuals and more.

Which solution do you provide?

We provide solutions within engine technique, engineer-, electrician- and consultant solutions – e.g. technical drawing and construction, drawing of subjects in 2D and 3D, project development, static and dynamic calculations, visualization and idea development. The demand is huge, as the documentation requirements, both in the military and civil customers in the maritime industry, keeps increasing.

Our Engineers work either from our office in Aalborg, or as integrated employees in the project team at the customer.

What expectation do you have in regards to Scale-Up Denmark?

We have found that there within the maritime industry is an increasing need for engineering solutions, which we are specialists in delivering, and we have a made a strategical decision about entering it. That is what we expect to gain from the Scale-Up Denmark program.

We are a gazelle company, which has gone from 2 to 50+ employees in 7 years. We expect to triple our revenue in regards to civil maritime customers in the span of 3 years.

This goal can be effectuated through a focused strategy effort about which products, solutions and competencies are in demand, a development of the organization, as well as a targeted communication effort.

Idoc finalist virksomhed – Maritim industri

Hvilket problem løser Idoc?

Idoc er en ingeniørvirksomhed, som løser alle former for dokumentationsopgaver fra koncept til færdigt produkt – stort som småt.

Vi er specialister inden for engineering, 3D dokumentation og E-learning og indgår både i komplette projekter samt delprojekter.

F.eks. leverer vi ydelser til Forsvaret i form af dokumentation af køretøjer, tegninger, manualer m.m.  

Hvilken løsning leverer I?

Vi leverer ydelser inden for maskinteknik, ingeniør-, elektriker- og konsulentydelser – f.eks. teknisk tegning og konstruktion, tegning af emner i 2D og 3D, produktudvikling, statiske og dynamiske beregninger, visualisering og idéudvikling. Efterspørgslen er stor i takt med det stigende dokumentationskrav – både fra Forsvaret, samt civile kunder i den maritime industri.

Vores ingeniører arbejder enten fra vores kontor i Aalborg, eller som integrerede medarbejdere i projektteamet hos kunden.

Hvilke forventninger har I til Scale-up Denmark?

Vi har konstateret, at der i den maritime  branche er et stigende behov for engineering ydelser, som vi er specialister i at levere, og det marked har vi taget en strategisk beslutning om at entrere.

Det skal Scale-up Denmark hjælpe os med.

Vi er en gazellevirksomhed, som er gået fra 2 til 50+ ansatte på 7 år. Vi forventer at tredoble vores omsætning ift. civile maritime kunder i løbet af 3 år.

Dette mål skal effektueres via en fokuseret strategiindsats omkring hvilke produkter, ydelser og kompetencer der efterspørges, en udvikling af organisationen, samt en målrettet kommunikationsindsats.