Elite training with a global perspective

By Jacob Stengaard Madsen, Regional Director, Central Denmark Region

The development of an international ecosystem, where new entrepreneurs naturally meet the right people, competencies and investors, is a crucial element in the solution on that growth challenge we all have the coming year. That element is the core in Scale-Up Denmark.

Here, the companies get access to professional international ”training centers”, where the ideas flow freely, and where the individual entrepreneur gets sparring to their growth, while the collective ecosystem constantly gets developed through developing attractive frames within the individual subject areas, for both Danish and international lighthouses for business, knowledge and capital.

In the Central Denmark Region, we believe in industry 4,0, food products, as well as environment- and energy technology (cleantech) as areas of strength. Of course, we wish our regional specializations to be so attractive, that they can attract the best international and Danish companies. We share that ambition with the country’s other four regions – all with their unique areas of strength. With our participation in Scale-Up Denmark, we gain a solid foundation to unfold that ambition across geography.

Meanwhile, it is important to emphasize, that Scale-Up Denmark does not only operate with a Danish focus. If serious growth needs to be created through elite training of entrepreneurs, then it is of course too narrow only to think of those entrepreneurs locally present, regionally or for that matter nationally. We need to have an international focus!

At the Central Denmark Region, it applies not least in the energy- and cleantech area, where we work hard in order to maintain and expand a strong position on the global market.

Both here and compared to our other areas of strength, food products and industry 4,0, The Central Denmark Region is home to a number of lighthouse companies. But in all the areas it is also included, that we have a majority of smaller companies which have the potential, but often need the last push or guidance, before they truly enter the “elite” and a future with full speed on the growth.

Hence it is fantastic, that Grundfos, together with a number of the regions’ leading cleantech-companies, has declared, that they support Scale-Up Denmark and the new “training centers”.

It is not at least due to the established companies seeing opportunities in a project such as Scale-Up Denmark. Through Scale-Up Denmark, the big players can on the one side offer new companies support, experience and network, while they on the other side can use the new companies’ ideas and creativity as input to strengthen their own long-term competitive ability.

The opportunity creates value in the market for technology, where the demand grows every minute, and the competition is tough and global. It is a win-win situation, where outsourced innovation meets corporate venturing – where knowledge meets will, and development meets execution. In Scale-Up Denmark, all of that goes into a higher unit, and that is why, that we as a region believe, that our participation is a part of sending the companies into a positive spiral.

The experience shows, that success for this kind of initiatives amongst other things must be measured on the ability to, on term, making oneself independent of public funds. It is also the ambition that Scale-Up Denmark over the course of three to four years, develops a sustainable business model, which runs without public funding. With support from notable private actors within the different areas of strength in the regions, and the gigantic amount of positive energy, which surrounds the project at all joints, I am convinced that we reach both the goal and the overall. And I look forward to be included on the journey towards growth and development – both in the Central Denmark Region and the rest of the country.

Elitetræning med globalt udsyn

Af: Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør Region Midtjylland

Udviklingen af et internationalt økosystem, hvor nye iværksættere naturligt møder de rigtige mennesker, kompetencer og investorer er et afgørende element i løsningen på den vækstudfordring, vi alle står med de kommende år. Det element er kernen i Scale-up Denmark.

Her fĂĄr virksomheder adgang til professionelle internationale “træningscentre”, hvor ideerne flyder frit, og hvor den enkelte iværksætter fĂĄr sparring til sin vækst, samtidig med at det samlede økosystem konstant bliver udviklet ved pĂĄ de enkelte fagomrĂĄder at skabe attraktive rammer for bĂĄde danske og internationale fyrtĂĄrne for forretning, viden og kapital.

I Region Midtjylland satser vi særligt pĂĄ Industri 4.0, fødevarer samt miljø- og energiteknologi (cleantech) som styrkeomrĂĄder. Vi ønsker selvfølgelig, at vores regionale specialiseringer skal være sĂĄ attraktive, at de kan tiltrække de bedste nye udenlandske og danske virksomheder. Den ambition deler vi med landets fire andre regioner – alle med hver deres unikke styrkeomrĂĄder. Med vores deltagelse i Scale-up Denmark fĂĄr vi pĂĄ tværs af geografi et solidt grundlag at udfolde den ambition pĂĄ.

Samtidigt er det vigtigt at understrege, at Scale-up Denmark ikke kun opererer med et dansk fokus. Hvis der for alvor skal skabes vækst via elitetræning af iværksættere, er det helt selvfølgeligt for snævert kun at tænke på de iværksættere, der er til stede lokalt, regionalt eller for den sags skyld nationalt. Vi skal ud i verden!

Hos os i Region Midtjylland gælder det ikke mindst på energi- og cleantech-området, hvor vi arbejder for at fastholde og udbygge en i forvejen stærk position på det globale marked.

BĂĄde her og i forhold til vores andre styrkeomrĂĄder, fødevarer og industri 4.0, er Region Midtjylland nemlig hjemsted for en række fyrtĂĄrnsvirksomheder. Men pĂĄ alle omrĂĄderne gælder ogsĂĄ, at vi har endnu flere mindre virksomheder, der har potentialet, men ofte mangler det sidste, før de for alvor træder ind i “eliten” og en fremtid med fuld fart pĂĄ væksten.

Derfor er det fantastisk, at Grundfos sammen med en række andre af regionens førende cleantech-virksomheder har erklæret, at de bakker op om Scale-up Denmark og de nye “træningscentre”.

Det skyldes ikke mindst, at de etablerede virksomheder ser muligheder i et projekt som Scale-up Denmark. Via Scale-up Denmark kan de store spillere nemlig på den ene side tilbyde de nye virksomheder støtte, erfaring og netværk, og på den anden side bruge de nye virksomheders ideer og kreativitet som input til at styrke egen langsigtet konkurrenceevne.

I markedet for teknologi, hvor efterspørgslen vokser hvert minut, og konkurrencen er både benhård og global, skaber den mulighed værdi. Det er kort sagt ægte win-win, hvor outsourced innovation møder corporate venturering – hvor viden møder vilje, og udvikling møder eksekvering. I Scale-up Denmark alt dette op i en højere enhed, og det er derfor, at vi som region tror på, at vores deltagelse er med til at sende virksomhederne ind i en positiv spiral.

Erfaringen viser, at succes for denne type initiativer bl.a. skal måles på evnen til på sigt at gøre sig uafhængig af offentlige midler. Derfor er ambitionen også, at Scale-up Denmark i løbet af tre til fire år udvikler en bæredygtig forretningsmodel, der kører uden offentlig finansiering. Med opbakningen fra markante private aktører på de forskellige styrkeområder i regionerne og den gigantiske mænge positive energi, der omgiver projektet i alle led, er jeg overbevist om, at vi når både det mål og det overordnede. Og jeg glæder mig til at være med på rejsen mod vækst og udvikling – både i Midtjylland og i resten af landet.