Hvem kan udvikle de næste giganter indenfor robotteknologi & oplevelseserhverv?

Nye centre i udbud i SCALE-UP DENMARK regi.

I Danmark mangler vi virksomheder, der vokser sig rigtig store og skaber mange arbejdspladser.

Derfor har de regionale vækstfora sat skub i udviklingen med initiativet Scale-up Denmark i samarbejde med regionerne og Erhvervsstyrelsen.

Scale-up Denmark går ud på at udvælge virksomheder med et stort vækstpotentiale og føre dem igennem et intensivt elitetræningsforløb.

Nu gennemføres der udbud på elitetræningscentre i Region Syddanmark inden for regionens styrkeområder Robotteknologi og Oplevelseserhverv.

De opgaver, der udbydes inden for de to områder, kræver operatører i form af stærke konsortier med national og international erfaring i at gennemføre intensive udviklings- og sparringforløb for virksomheder.

Konsortierne får også ansvar for at sikre stærke faglige netværk omkring deltagervirksomhederne. Netværk som udspringer af eksisterende styrkepositioner i de fem regioner.

Udbuddet efter operatører på områderne Robotteknologi og Oplevelseserhverv, gennemføres af Region Midtjylland. Udbudsmateriale kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside http://www.rm.dk/om-os/indkob–medicoteknik/udbud-og-indkob/udbud/aktuelle-udbud/udbud-acceleratorforlob-til-scale-up-denmark—tilbudsfrist-30.03.2017-kl.-1200/

Yderligere information om Scale-up Denmark kan findes her på hjemmesiden

Du kan læse pressemeddelelsen om udbuddet lige her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm494517