At dele viden er i alles interesse!

Af: Mads Nipper, CEO Grundfos Holding A/S

Da jeg gik i skole, lærte jeg, at resultatet halveres, når der er to om at dele det. Nu ved jeg, at det er en sandhed, der kan bøjes. For når det gælder om at dele viden og idéer, kan alle parter med rette forvente at få et udbytte, der er større end udgangspunktet.

Jeg er så privilegeret at være leder af en stor koncern, der råder over en hær af kompetente eksperter i specialer af snart sagt alle slags. De udvikler nye teknologier. De producerer effektivt, rationelt og i høj kvalitet.  Og de afsætter vores banebrydende produkter til kunder, der kan drage nytte af dem.

Åbenhed og partnerskaber har høj prioritet i vores virksomhed, og vi er meget interesserede i at indgå tætte relationer med andre. Vi deler med glæde ud af vores viden og erfaring, når det kan gavne fælles interesser.

Scale-Up Denmark er et rigtig spændende initiativ, og derfor bruger vi gerne tid og ressourcer på at guide ambitiøse iværksættere eller små og mellemstore virksomheder videre. Vi betragter det som en investering i forskning og uddannelse - og i fremtiden. For Danmark har brug for flere nye talenter.

Der er dog ikke tale om ren velgørenhed fra vores side. Vi vil gerne følge med i, hvad der foregår i vores omverden, og forhåbentlig er der inspiration at hente for os. Vi er jo altid på jagt efter idéer, der kan hjælpe os med at blive endnu bedre til at udvikle innovative teknologier til intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Først og fremmest til gavn for vores kunder, men også til gavn for ambitionerne om at styrke Danmarks førerposition på området og øge den danske eksport af vandteknologi.

Det er endnu en grund til, at vi støtter dette initiativ, for som nævnt kan begge parter forvente at få noget ud af at udveksle viden og idéer. Vi forventer at få inspiration fra friske hjerner, der kan tænke ud af boksen og ikke hæmmes af rutiner. Og hvem ved – måske ligger der et fremtidigt partnerskab med en innovativ iværksætter og venter på os.

 

Elitetræning med globalt udsyn

Af: Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør Region Midtjylland

Udviklingen af et internationalt økosystem, hvor nye iværksættere naturligt møder de rigtige mennesker, kompetencer og investorer er et afgørende element i løsningen på den vækstudfordring, vi alle står med de kommende år. Det element er kernen i Scale-up Denmark. 

Her får virksomheder adgang til professionelle internationale "træningscentre", hvor ideerne flyder frit, og hvor den enkelte iværksætter får sparring til sin vækst, samtidig med at det samlede økosystem konstant bliver udviklet ved på de enkelte fagområder at skabe attraktive rammer for både danske og internationale fyrtårne for forretning, viden og kapital.  

I Region Midtjylland satser vi særligt på Industri 4.0, fødevarer samt miljø- og energiteknologi (cleantech) som styrkeområder. Vi ønsker selvfølgelig, at vores regionale specialiseringer skal være så attraktive, at de kan tiltrække de bedste nye udenlandske og danske virksomheder. Den ambition deler vi med landets fire andre regioner - alle med hver deres unikke styrkeområder. Med vores deltagelse i Scale-up Denmark får vi på tværs af geografi et solidt grundlag at udfolde den ambition på.  

Samtidigt er det vigtigt at understrege, at Scale-up Denmark ikke kun opererer med et dansk fokus. Hvis der for alvor skal skabes vækst via elitetræning af iværksættere, er det helt selvfølgeligt for snævert kun at tænke på de iværksættere, der er til stede lokalt, regionalt eller for den sags skyld nationalt. Vi skal ud i verden!

Hos os i Region Midtjylland gælder det ikke mindst på energi- og cleantech-området, hvor vi arbejder for at fastholde og udbygge en i forvejen stærk position på det globale marked.

Både her og i forhold til vores andre styrkeområder, fødevarer og industri 4.0, er Region Midtjylland nemlig hjemsted for en række fyrtårnsvirksomheder. Men på alle områderne gælder også, at vi har endnu flere mindre virksomheder, der har potentialet, men ofte mangler det sidste, før de for alvor træder ind i "eliten" og en fremtid med fuld fart på væksten.

Derfor er det fantastisk, at Grundfos sammen med en række andre af regionens førende cleantech-virksomheder har erklæret, at de bakker op om Scale-up Denmark og de nye "træningscentre".

Det skyldes ikke mindst, at de etablerede virksomheder ser muligheder i et projekt som Scale-up Denmark. Via Scale-up Denmark kan de store spillere nemlig på den ene side tilbyde de nye virksomheder støtte, erfaring og netværk, og på den anden side bruge de nye virksomheders ideer og kreativitet som input til at styrke egen langsigtet konkurrenceevne.

I markedet for teknologi, hvor efterspørgslen vokser hvert minut, og konkurrencen er både benhård og global, skaber den mulighed værdi. Det er kort sagt ægte win-win, hvor outsourced innovation møder corporate venturering – hvor viden møder vilje, og udvikling møder eksekvering. I Scale-up Denmark alt dette op i en højere enhed, og det er derfor, at vi som region tror på, at vores deltagelse er med til at sende virksomhederne ind i en positiv spiral.

Erfaringen viser, at succes for denne type initiativer bl.a. skal måles på evnen til på sigt at gøre sig uafhængig af offentlige midler. Derfor er ambitionen også, at Scale-up Denmark i løbet af tre til fire år udvikler en bæredygtig forretningsmodel, der kører uden offentlig finansiering. Med opbakningen fra markante private aktører på de forskellige styrkeområder i regionerne og den gigantiske mænge positive energi, der omgiver projektet i alle led, er jeg overbevist om, at vi når både det mål og det overordnede. Og jeg glæder mig til at være med på rejsen mod vækst og udvikling – både i Midtjylland og i resten af landet.

Elitetræningscenteret for Energieffektive Teknologier er kommet godt fra start!

Af: Søren Røn, Program Director, Next Step Challenge

Den 1. februar 2017 var 9 forventningsfulde virksomheder mødt op i Esbjerg til Kickoff på Scale-Up Denmark Center for Energieffektive Teknologier, som er én af Region Syddanmarks 5 definerede styrkepositioner. Forud var gået en kort og hektisk screeningsproces. Vi havde screenet 174 virksomheder og modtog 76 ansøgninger. 43 virksomheder blev bedt fremsende yderligere præsentationsmateriale og ud af disse gennemgik 17 virksomheder interviews og skulle fremsende one-page præsentation samt en 5 minutters præsentationsvideo. Alt denne viden blev brugt på vores Selection Day d. 18. januar, hvor vores Selection Board blev præsenteret for virksomheder og udvalgte de stærkeste til at indgå i Scale-Up forløbet.

Vores Selection Board består af Preben Mejer (Radr), Henrik Mentz (iEnergy), Stig Poulsen (Vækstfonden), Niels Münster-Hansen (Cisco), Thomas Helt (Falck Healthcare) og Lisbeth Valther).

Programmet inden for Energieffektive Teknologier har tiltrukket mange spændende innovative virksomheder, der angriber udviklingen på forskellig vis. Der er både virksomheder, der arbejder ud fra et teknologisynspunkt og andre ud fra et mere traditionelt synspunkt, men fælles for alle er, at de kommer med et fokus på at komme med noget nyt til markederne, og dermed udnytte de tendenser, der er i øjeblikket. Det bliver spændende at følge de næste skridt, fortæller Niels Münster-Hansen, Country Manager og Managing Director Cisco Denmark.

Du kan se videoen fra Selection Day med Niels Münster-Hansen lige her: https://www.youtube.com/watch?v=qUF4OKMs7D4

Vi er startet hårdt ud med kickoff og har gennemført 2 camps inden for de første 10 dage. Først havde vi en camp om Lean Canvas /Business model Canvas og uge 6 sluttede vi med 1,5 dags træning i at skabe et High Performance team. Foruden de to camps afholdt alle virksomheder deres første milepælsmøde, hvor et team af ressource personer er samlet rundt om virksomheden, og giver dem sparring på hele deres forretning – fra markedsstrategi, forretningsplan, organisation og til prissætning.

Ressource teamet består af minimum 4 personer: En Program Manager, en Business Expert, en Industry Expert og en Community Mentor. Hver virksomhed har en fast Program Manager til knyttet, der hjælper virksomheden med at holde fokus på den aktivitetsplan, der i teamet er aftalt som virksomheden skal arbejde med i mellem de 5 milepælsmøder. Business Experten’s særlige fokus er på forretningsmodellen og go-to-market strategien. Industry Experten kommer med dyb viden om det specifikke marked/produkt og er fra en stor etableret virksomhed, der ønsker at være tilknyttet programmet for at dele viden, lære og indgå i nye spændende og inspirerende innovationssamarbejder.

Vi har således Industry Experts fra Grundfos, Kamstrup, Solar, Olesen & Jensen, D-I-S, VP Industries, Din Forsyning og naturligvis SE tilknyttet virksomhederne. Endelig har Community Mentoren en rolle som ledelses og organisationssparring. Community Mentoren er en person, der selv er leder af en større virksomhed og har erfaring med at bygge en virksomhed op.

Vi er således kommet rigtig godt fra start og selv om virksomhederne synes det til tider var en hektisk proces, så er alle super glade for at være kommet med og kommet i gang. Alle har oplevet at få rigtig meget værdi ud af kickoff ugerne og i særdeleshed milepælsmøderne bliver taget rigtig godt i mod – både af deltagerne men også af de etablerede virksomheder.

Har vi slet ikke oplevet udfordringer? Jo! Vi har selv knoklet stenhårdt på at få alle vores processer på plads i forbindelse med såvel screening, ansøgningsprocessen og programdesignet, og også i forbindelse med opstarten, men vi føler selv, at vi er lykkedes med det vi vil. Og så har vi måtte erfare, at til forskel fra det tidligere Next Step Challenge, så har vi kun 2 udenlandske virksomheder med i år. Selection Boardet udvalgte 11 virksomheder i alt, men 2 udenlandske virksomheder er desværre sprunget fra grundet et vanskeligt økonomisk perspektiv for Scale-Up Denmark setuppet.

Mindre startup virksomheder har svært ved at afsætte de økonomiske ressourcer, der kræves for at flytte til Danmark at bo og på forhånd vise, at de kan forsørge sig selv. Derudover kommer den langstrakte administrative proces for at få lov til at komme ind i Danmark som founder samt arbejds- og opholdstilladelse. Disse rammer gør desværre, at det er vanskeligt at tiltrække internationale virksomheder i samme grad som under det tidligere Next Step Challenge setup.

Men alt i alt glæder vi os utroligt meget over de 9 spændende virksomheder, som vi har fået startet op i forløb i centeret for Energieffektive Teknologier og ser frem til 5 spændende måneders arbejde med virksomhederne og med økosystemet omkring dem!

Zmartify – 2017 finalist hos center for Energieffektive Teknologier

Fremtidens bolig kan tænke selv 

Hvert år går danske boligejere glip af energibesparelser for ca. 2 mia. DKK., fordi boligen ikke styres optimalt. Med Zmartify bliver din bolig selvstyrende og bruger vejrudsigten og din brug af boligen til at forbedre indeklima og spare energi.

Hvilket problem løser Zmartify?

De nuværende systemer til styring af indeklima er for dårlige til at tilpasse sig til det enkelte hus og for komplicerede at styre.

Et optimalt indeklima forudsætter, at vi hele tiden justerer på ex. varme og ventilation/udluftning. 

»The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it, so it’s part of your everyday life« – Bill Gates  

Det handler ikke om at få en ny smart app til at styre huset med, men derimod at få teknologien til at styre huset optimalt, uden at du skal gøre noget. 

Hvilken løsning leverer i? 

Vi har lavet en løsning der ikke skal programmeres og styres – men derimod er selv-lærende og bliver klogere jo mere du bruger det. Vi er startet med gulvvarme, hvor vi forbinder den til den eksisterende gulvvarmestyring.  

Den lærer huset at kende (ex. hvor hurtig varmen fungerer og hvor energieffektiv huset er) - kombinerer det med viden omkring vejrudsigten og hvornår husets beboere er hjemme. Herefter er den i stand til både at spare energi og give en bedre komfort.

Vi går til markedet med en strategi om at tilføre værdi til eksisterende produkter - ex. gulvvarme, ventilation, varmepumper. Vi gør det igennem byggefirmaer, direkte og i samarbejde med producenter af de produkter vi tilfører værdi.

Hvilke forventninger har i til Scale-Up Denmark?

Der er 4 klare områder, hvor vi forventer at Scale-Up Denmark programmet kan gøre en forskel for Zmartify; det gælder kompetencer, viden, netværk og stærke samarbejdspartnere.

Besøg Zmartify lige her:

http://zmartify.dk

 

Hvem kan udvikle de næste giganter indenfor Robotteknologi og Oplevelseserhverv?

Nye centre i udbud i SCALE-UP DENMARK regi.

I Danmark mangler vi virksomheder, der vokser sig rigtig store og skaber mange arbejdspladser.

Derfor har de regionale vækstfora sat skub i udviklingen med initiativet Scale-up Denmark i samarbejde med regionerne og Erhvervsstyrelsen.

Scale-up Denmark går ud på at udvælge virksomheder med et stort vækstpotentiale og føre dem igennem et intensivt elitetræningsforløb.

Nu gennemføres der udbud på elitetræningscentre i Region Syddanmark inden for regionens styrkeområder Robotteknologi og Oplevelseserhverv.

De opgaver, der udbydes inden for de to områder, kræver operatører i form af stærke konsortier med national og international erfaring i at gennemføre intensive udviklings- og sparringforløb for virksomheder.

Konsortierne får også ansvar for at sikre stærke faglige netværk omkring deltagervirksomhederne. Netværk som udspringer af eksisterende styrkepositioner i de fem regioner.

Udbuddet efter operatører på områderne Robotteknologi og Oplevelseserhverv, gennemføres af Region Midtjylland. Udbudsmateriale kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/udbud-og-indkob/udbud/aktuelle-udbud/udbud-acceleratorforlob-til-scale-up-denmark---tilbudsfrist-30.03.2017-kl.-1200/

Yderligere information om Scale-up Denmark kan findes her på hjemmesiden

Du kan læse pressemeddelelsen om udbuddet lige her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm494517

Qarnot Computing - Cleantech finalist in SCALE-UP DENMARK

Why be a part of one of Scale-Up Denmarks ten elite-centres?

 QARNOT COMPUTING was part of the start-up final in the Next Step Challenge acceleration program in Esbjerg (DK) beginning of 2016.

That permitted us to initiate our company development in Denmark and in the Nordics. Since 2014 we have clients using our Cloud Computing resources and innovative infrastructure of "Digital heaters". We are now in the phase of market development acceleration. Our objective is now to accelerate our market penetration and business success.

The SCALE-UP Denmark permits to assist QARNOT in this process improve our presence and to accelerate our business in the Nordics.

 What does your company expect to gain from it?

QARNOT expects to gain additional market access in Denmark but also in the Nordics as well as make sure that we have the right commercial offer for these markets.

QARNOT provides cloud computing that heats buildings for free. Computing is done in a distributed network of digital heaters that have only micro-processors as heating source. In this way the computing that creates a lot waste heat becomes very green as the heat is used directly where it is needed.

 http://www.qarnot.com

View the product video from Qarnot right here:

https://youtu.be/IjeHKDh5I5g

 

 

Vækstboost – fra startup til scale-up nation

af Tue David Bak formand for SCALE-UP DENMARK

Mange starter ny virksomhed i Danmark. Det er let at starte virksomhed i Danmark, og erhvervsklimaet er godt. I internationale ratings ligger Danmark i top 10 når det gælder konkurrenceevne og forretningsklima.

Det er vigtigt, at mange starter virksomhed. Internationale undersøgelser viser, at det er de unge virksomheder, der i særlig grad driver væksten. I lande som Israel og USA står nyere virksomheder for en stor andel af de nye job som bliver skabt.

Her er det jeg må dryppe lidt malurt i bægeret, for sådan er det ikke i Danmark. Selv om der starter mange nye virksomheder hvert år i Danmark, er det kun et fåtal af dem, der ender med at skabe vækst og mange job. Det billede kan vi ændre. Det gør vi ved at arbejde målrettet for, at vi går fra en startup- til en scale-up nation. Det skal det nye program Scale-up Denmark bidrage mærkbart til.

Højvækstvirksomheder, Gazeller, Unicorns – kært barn har mange navne. Virkeligheden i Danmark er, at vi har haft et fald i antallet af højvækstvirksomheder i perioden 2010-2013. Dertil kommer, at alle danske C20-virksomheder er mindst 30 år gamle, og der er derfor ikke mange unge virksomheder, der driver væksten i Danmark - endnu.

Scale-up Denmark er en vigtig brik

På denne baggrund har statsministeren sidste år sat et mål om, at vi skal have 32 nye virksomheder med 1000 ansatte i 2020.

Scale-up Denmark bliver afgørende for at sikre, at denne målsætning kan blive indfriet. Scale-up Denmark har netop som ambition at skabe en række nye højvækstvirksomheder med udspring i stærke erhvervsmiljøer i hele landet. Kernen i programmet er en 4-6 måneders intensiv træningsperiode, hvor virksomhederne får skræddersyet rådgivning og etablerer kontakt med store virksomheder, kapitalkilder og internationale eksperter.

Der er spidskompetencer inden for det maritime område i Nordjylland. Bioøkonomi og industriel symbiose står stærkt på Sjælland. I Hovedstaden er der IT-virksomheder i verdensklasse og i Syddanmark er energi- og velfærdsteknologi velkendte styrkepositioner. Disse styrkepositioner udgør rygraden i de ti Scale-up Denmark-centre.

De virksomheder, der skal udvikles i de 10 centre, vil både komme fra Danmark og fra udlandet. Fælles for dem vil være en ambition om en brat vækstkurve, en globalt orienteret vækststrategi og erobring af markedsandele.

Fokus på de bedste

Scale-up Denmark er et program for de bedste. Regionerne og vores partnere i Vækstforum, som står bag programmet, er enige om, at vi skal satse stærkere på de bedste og mest perspektivrige virksomheder. Vi er nødt til at have fokus på de områder, hvor vi er bedst, for at vi kan knække kurven med de lave vækstrater blandt iværksættere og mindre virksomheder.

Jeg vil fremhæve følgende kritiske succesfaktorer, for at Scale-up Denmark kan komme i mål:

  • Engagement fra de store virksomheder i vækstmiljøerne. Det kan give scale-up-virksomhederne en første vigtig kunde, som kan fungere som blåstempel, når de skal ud og sælge på de globale markeder

  • Adgang til kapital til at realisere vækstpotentialet i virksomhederne

  • En stærk international dimension

Scale-up Denmark er et stort initiativ, som regionerne finansierer med 120 mio. kr. I tillæg hertil kommer privat medfinansiering.  Der vil være stor opmærksomhed fra omverdenen på, hvordan centrene performer, og hvordan de ambitiøse mål skal indfries. Nu skal de mange gode kræfter have lov til at komme godt fra start. Med disse ord vil jeg ønske alle parterne i Scale-up Denmark held og lykke med det videre arbejde!

 

Det store spring ud i iværksætter land – Tag nu ansvar som virksomhed!

af Niels Duedahl adm. direktør SE

I 2013 søsatte vi i SE det store vækst projekt Next Step Challenge, det var slut med bare at tale om integreret innovation direkte ind i koncernen, nu blev det hverdag og virkelighed.

Hele ideen og konceptets fødsel udsprang af sætningen ”Walk the talk” og ud fra et tydeligt behov for at gøre SE koncernen mere elastisk og fremtids orienteret – alt sammen med ét for øje. At give tilbage til det samfund koncernen er en del af og sikre udvikling og vækst.

”Som stor koncern og direktion har vi et ansvar. Vi skal sprænge døre og siloer og lukke nyt ind, ikke kun ift. medarbejdere, men i høj grad i form af et tæt samspil med iværksættere og smv’er. Det koster måske i timer og ind imellem også i budgettet, men den læring vi har hentet med Next Step Challenge og kommer til at hente fremover i kraft af SCALE-UP DENMARK er guld værd”

Det er absolut ikke envejs kommunikation, for SE gælder det om, at investere både viden og personlige timer i de finalister koncernen har haft indenfor dørene i de seneste tre år. En lang række af koncernens medarbejdere har lagt rigtig mange timer siden begyndelsen i 2013, og det har båret mere og mere frugt med tiden.

”Vi skal! Kortere kan det ikke siges, hvis vi vil have et Danmark i vækst, så er der kun én vej frem og det er involver jer. Smid nu plejer væk, og gå all in på både de helt skæve og de helt skarpe virksomheder og deres ideer. De kommer til at rykke sig meget hurtigere med kvalificeret hjælp fra os etablerede. Og vi får et skud af ny energi og inspiration til fornyelse og egen vej til vækst”.

Det er en udviklingsproces i sig selv at starte et samspil op med andre virksomheder, uanset om det er i fusioner eller som med vores vækstprogram med iværksættere og smv’er.

”Vi har udviklet på spillepladen fra dag et, og der er sket store forandringer ift. konceptet undervejs. Vores engagement ind i virksomhedernes udvikling er vokset i samme tempo som udviklingen af programmet. For der er også læring i hvordan vi skaber de bedste vækstbetingelser for fremtidens virksomheder. Man skal hvor slidt det end er, kunne kravle før man kan gå. Nu er vi i den grad der hvor vi er mere i synk, og det giver bare stor værdi til SE at blive rusket og ruske igen”.

En opfordring herfra giver sig selv – Tag nu springet, vær med til at løfte og skabe en kraftig vækstmotor og de rigtige rammer for udvikling, så vi kan give speede op i DK og trække på al den viden landets store koncerner lægger inde med. ”Jeg bidrager gerne med min tid, overvej det lige – hvem vil ikke gerne have en levende innovations afdeling med løbende saltvandsindsprøjtning fra danske og internationale virksomheder??

 

Nyt fra fællesfunktionen

af Lisbeth Valther, SE Next Step

Velkommen til den første status på Scale-Up Denmark! Vi sætter nu for alvor fokus på at skabe vækstvirksomheder i Danmark!  Samtlige 10 elitetræningscentre er i fuld gang med at screene virksomheder til deltagelse i programmet og allerede på nuværende tidspunkt, er der screenet mere end 718 virksomheder på tværs af centrene. Med et mål om at screene minimum 100 virksomheder pr. center i løbet af det første år – altså 1000 i alt på tværs af centrene - må man sige, at vi er godt i gang!

Flere af centrene har løbende optag af virksomheder og således er 23 virksomheder allerede i gang med træningen fordelt på IKT, Cleantech, Fødevarer, Sundheds- og Velfærdsteknologi, Life-Science og Bioøkonomi. Yderligere 5 virksomheder indenfor ICT starter 1. februar. Af de centre, som starter programmer 1. februar er 16 virksomheder udpeget som mulige deltagere i Smart Industri, 10 er udvalgt i Energieffektive teknologier og 10 i Offshore industri. Det er målet, at hvert center screener mindst 100 virksomheder og træner ca. 10 virksomheder i løbet af 2017.

Scale-Up Denmark begynder at have en aktiv gruppe af følgere online og på sociale medier. Vi har i skrivende stund 305 følgere på Twitter og 117 på LinkedIn. Del gerne med jeres netværk også, så vi ved fælles hjælp kan øge kendskabet! I takt med, at vi begynder at arbejde med virksomheder i programmet, vil vi gradvis øge kommunikationstrykket og sikre, at vi formidler resultaterne. Desuden arbejder vi på en designguide for den visuelle identitet for Scale-Up Denmark og en opdatering af hjemmesiden så vores branding kommer til at stå tydeligere frem.

Vi oplever i fællesfunktionen stor interesse fra de øvrige erhvervsfremmeaktører og konsulenter indenfor forretningsudvikling allerede – næste fokus bliver at dele resultater og gode case-historier fra deltagende virksomheder og deltagende ”erfarne virksomheder”. Vi bliver taget godt imod når vi besøger både SMV’ere og mere erfarne virksomheder – men vi oplever, at ”elitetræning” i forretningssammenhæng er et nyt begreb, som både små og større virksomheder har brug for tid til at forstå. Derfor er det vigtigt nu at få skabt gode erfaringer, som vi kan dele.

Desuden regner vi med, at den nationale kåring af årets Scale-Up Denmark virksomhed, som løber af stablen i efteråret, vil hjælpe med til at skabe øget opmærksomhed om Scale-Up Denmark. Her skal hvert center vælge/udpege den mest værdige deltager fra programmet efteråret 16/foråret 17, som så går videre til den nationale konkurrence i oktober 2017.  Der er således lagt op til en national fejring i højt format! Og vi arbejder hårdt på at finde sponsorer af en præmie til den vindende virksomhed.

Men først er der fokus på forårets træning af de spændende vækstvirksomheder og masser af ny læring og værdifuld erfaring – for både deltagende virksomheder og operatører! God arbejdslyst til alle!